Showing all 5 results

370,000 290,000

Neem & lá nguyệt quế

DÙNG CHO TÓC KHÔ, MỎNG, DỄ GÃY

Phân hủy sinh học

pH cân bằng

Thuần chay

Không Sulfates, EDTA, PEG, Parabens, fragrances, phthalates and mineral oil

Dung tích: 320ml

Thương hiệu: Zatik

Quốc gia: Mỹ

370,000 290,000

Nhài & cherry hoang dã

DÙNG CHO TÓC THƯỜNG – KHÔ & DA ĐẦU NHẠY CẢM

Phân hủy sinh học

pH cân bằng

Thuần chay

Không Sulfates, EDTA, PEG, Parabens, fragrances, phthalates and mineral oil

Dung tích: 320ml

Thương hiệu: Zatik

Quốc gia: Mỹ

370,000 290,000

Dừa & cúc xu xi

DÙNG CHO TÓC NHUỘM & KHÔ

Phân hủy sinh học

pH cân bằng

Thuần chay

Không Sulfates, EDTA, PEG, Parabens, fragrances, phthalates and mineral oil

Dung tích: 320ml

Thương hiệu: Zatik

Quốc gia: Mỹ

370,000 290,000

Maca & Jojoba

DÙNG CHO MỌI LOẠI TÓC

Phân hủy sinh học

pH cân bằng

Thuần chay

Không Sulfates, EDTA, PEG, Parabens, fragrances, phthalates and mineral oil

Dung tích: 320ml

Thương hiệu: Zatik

Quốc gia: Mỹ

370,000 290,000

Olive & hạt thì đen

DÙNG CHO TÓC THƯỜNG

Phân hủy sinh học

pH cân bằng

Thuần chay

Không Sulfates, EDTA, PEG, Parabens, fragrances, phthalates and mineral oil

Dung tích: 320ml

Thương hiệu: Zatik

Quốc gia: Mỹ