Vui lòng kiểm tra trạng thái tồn kho các sản phẩm bạn muốn đổi mã giảm giá trước khi thao tác

Nhớ đăng nhập để kiểm tra Anxu của bạn đủ để đổi món nào nhé 🙂

[wp_login_form label_lost_password=”Quên mật khẩu / Lấy lại mật khẩu”]

Cửa hàng quà tặng 1
Mã giảm giá 20000đ
Giảm giá 20000đ cho đơn hàng
Phần thưởng trị giá 1.000 Anxu, bạn cần tích 1.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 2
Mã giảm giá 30000đ
Giảm giá 30000đ cho đơn hàng
Phần thưởng trị giá 1.500 Anxu, bạn cần tích 1.500 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 3
Mã giảm giá 50000đ
Giảm giá 50000đ cho đơn hàng
Phần thưởng trị giá 2.500 Anxu, bạn cần tích 2.500 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 4
Mã giảm giá 100000đ
Giảm giá 100000đ cho đơn hàng
Phần thưởng trị giá 5.000 Anxu, bạn cần tích 5.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 5
Mã giảm giá 200000đ
Giảm giá 200000đ cho đơn hàng
Phần thưởng trị giá 10.000 Anxu, bạn cần tích 10.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 6
Nhận 900.000 đ
Đổi Anxu lấy phần thưởng 900.000 đ. Sau khi bạn đổi phần thưởng nhân sự của The An sẽ liên hệ để hỗ trợ.
Phần thưởng trị giá 45.000 Anxu, bạn cần tích 45.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 7
Nhận 5.000.000 đ
Đổi Anxu lấy phần thưởng 5.000.000 đ. Sau khi bạn đổi phần thưởng nhân sự của The An sẽ liên hệ để hỗ trợ.
Phần thưởng trị giá 150.000 Anxu, bạn cần tích 150.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 8
Nhận 30.000.000 đ
Đổi Anxu lấy phần thưởng 30.000.000 đ. Sau khi bạn đổi phần thưởng nhân sự của The An sẽ liên hệ để hỗ trợ.
Phần thưởng trị giá 600.000 Anxu, bạn cần tích 600.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 9
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Túi sợi đay The An Organics Eco Jute Tote Bag khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 3.890 Anxu, bạn cần tích 3.890 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 10
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Trà Heavenly Tea Organic Ginger Jazz, Loose Leaf Tea & Herb Tin khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.980 Anxu, bạn cần tích 4.980 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 11
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Trà Heavenly Tea Organic Ginger Lemon Green, Loose Leaf Green Tea Tin khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.980 Anxu, bạn cần tích 4.980 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 12
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Trà Heavenly Tea Organic Lemon Twist, Loose Leaf Black Tea Tin khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.980 Anxu, bạn cần tích 4.980 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 13
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Trà Heavenly Tea Organic Pina Colada, Loose Leaf Herbal Tea Tin khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.980 Anxu, bạn cần tích 4.980 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 14
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Trà Heavenly Tea Organic Refresh Loose Leaf Herbal Tea Tin khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.980 Anxu, bạn cần tích 4.980 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 15
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Trà Heavenly Tea Organic Sleep, Loose Leaf Herbal Tea Tin khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.980 Anxu, bạn cần tích 4.980 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 16
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Trà Heavenly Tea Organic Turmeric Chili Chai (Golden Milk), Loose Leaf Herbal Tea Tin khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.980 Anxu, bạn cần tích 4.980 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 17
Mã giảm giá 100% Bột trái acai berry hữu cơ Terrasoul 113g
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Bột trái acai berry hữu cơ Terrasoul 113g khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 7.000 Anxu, bạn cần tích 7.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 18
Mã giảm 100% Bột tảo lục chlorella hữu cơ Terrasoul
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Bột tảo lục chlorella hữu cơ Terrasoul khi đặt hàng
Phần thưởng trị giá 9.700 Anxu, bạn cần tích 9.700 Anxu nữa
Chưa đủ điểm