Nhớ đăng nhập để kiểm tra Anxu của bạn đủ để đổi món nào nhé 🙂

Quên mật khẩu / Lấy lại mật khẩu

Cửa hàng quà tặng 1
Mã giảm giá 20000đ
Giảm giá 20000đ cho đơn hàng
Phần thưởng trị giá 1.000 Anxu, bạn cần tích 1.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 2
Mã giảm giá 30000đ
Giảm giá 30000đ cho đơn hàng
Phần thưởng trị giá 1.500 Anxu, bạn cần tích 1.500 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 3
Mã giảm giá 50000đ
Giảm giá 50000đ cho đơn hàng
Phần thưởng trị giá 2.500 Anxu, bạn cần tích 2.500 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 4
Mã giảm giá 100000đ
Giảm giá 100000đ cho đơn hàng
Phần thưởng trị giá 5.000 Anxu, bạn cần tích 5.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 5
Mã giảm giá 200000đ
Giảm giá 200000đ cho đơn hàng
Phần thưởng trị giá 10.000 Anxu, bạn cần tích 10.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 6
Nhận 900.000 đ
Đổi Anxu lấy phần thưởng 900.000 đ. Sau khi đổi phần thưởng hãy truy cập mục An Amigo trong trang Tài Khoản Của Tôi để nhập tài khoản nhận tiền của bạn. The An sẽ tiến hành xác nhận với bạn trước khi chuyển tiền.
Phần thưởng trị giá 45.000 Anxu, bạn cần tích 45.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 7
Nhận 5.000.000 đ
Đổi Anxu lấy phần thưởng 5.000.000 đ. Sau khi đổi phần thưởng hãy truy cập mục An Amigo trong trang Tài Khoản Của Tôi để nhập tài khoản nhận tiền của bạn. The An sẽ tiến hành xác nhận với bạn trước khi chuyển tiền.
Phần thưởng trị giá 150.000 Anxu, bạn cần tích 150.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 8
Nhận 30.000.000 đ
Đổi Anxu lấy phần thưởng 30.000.000 đ. Sau khi đổi phần thưởng hãy truy cập mục An Amigo trong trang Tài Khoản Của Tôi để nhập tài khoản nhận tiền của bạn. The An sẽ tiến hành xác nhận với bạn trước khi chuyển tiền.
Phần thưởng trị giá 600.000 Anxu, bạn cần tích 600.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 9
Mã giảm giá 100% Bột lá chùm ngây hữu cơ Terrasoul MORINGA LEAF POWDER
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Bột lá chùm ngây hữu cơ Terrasoul MORINGA LEAF POWDER khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.000 Anxu, bạn cần tích 4.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 10
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Xà bông sữa dê Bogue Milk Soap N° 10 Walking on Sunshine khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.000 Anxu, bạn cần tích 4.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 11
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Xà bông sữa dê Bogue Milk Soap N° 13 BESPOKE Grease Monkey khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.000 Anxu, bạn cần tích 4.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 12
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Xà bông sữa dê Bogue Milk Soap N° 18 BESPOKE ‘Surf Rider’ khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.000 Anxu, bạn cần tích 4.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 13
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Xà bông sữa dê Bogue Milk Soap N° 4 Walk in the Valley khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.000 Anxu, bạn cần tích 4.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 14
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Xà bông sữa dê Bogue Milk Soap N° 6 Walk in Ojai khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.000 Anxu, bạn cần tích 4.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 15
Mã giảm giá 100% Quả dâu tằm trắng hữu cơ Terrasoul WHITE MULBERRIES
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Quả dâu tằm trắng hữu cơ Terrasoul WHITE MULBERRIES khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.200 Anxu, bạn cần tích 4.200 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 16
Mã giảm giá 100% Quả kỳ tử hữu cơ Terrasoul Goji Berries
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Quả kỳ tử hữu cơ Terrasoul Goji Berries khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.500 Anxu, bạn cần tích 4.500 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 17
Mã giảm giá 100% Quả Golden Berries khô hữu cơ Terrasoul
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Quả Golden Berries khô hữu cơ Terrasoul khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.900 Anxu, bạn cần tích 4.900 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 18
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Trà Heavenly Tea Organic Ginger Jazz, Loose Leaf Tea & Herb Tin khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.980 Anxu, bạn cần tích 4.980 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 19
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Trà Heavenly Tea Organic Ginger Lemon Green, Loose Leaf Green Tea Tin khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.980 Anxu, bạn cần tích 4.980 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 20
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Trà Heavenly Tea Organic Herbal Cleanse Loose Leaf Herbal Tea Tin khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.980 Anxu, bạn cần tích 4.980 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 21
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Trà Heavenly Tea Organic Lemon Twist, Loose Leaf Black Tea Tin khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.980 Anxu, bạn cần tích 4.980 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 22
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Trà Heavenly Tea Organic Pina Colada, Loose Leaf Herbal Tea Tin khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.980 Anxu, bạn cần tích 4.980 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 23
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Trà Heavenly Tea Organic Refresh Loose Leaf Herbal Tea Tin khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.980 Anxu, bạn cần tích 4.980 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 24
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Trà Heavenly Tea Organic Sleep, Loose Leaf Herbal Tea Tin khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.980 Anxu, bạn cần tích 4.980 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 25
Mã giảm giá 100% sản phẩm
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Trà Heavenly Tea Organic Turmeric Chili Chai (Golden Milk), Loose Leaf Herbal Tea Tin khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 4.980 Anxu, bạn cần tích 4.980 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 26
Mã giảm giá 100% Bột baobab hữu cơ Terrasoul
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Bột baobab hữu cơ Terrasoul khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 5.100 Anxu, bạn cần tích 5.100 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 27
Mã giảm giá 100% Sữa tắm hạnh nhân California Pure Naturals Almond Body Wash
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Sữa tắm hạnh nhân California Pure Naturals Almond Body Wash khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 6.300 Anxu, bạn cần tích 6.300 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 28
Mã giảm giá 100% Sữa tắm quả bơ California Pure Naturals Avocado Body Wash
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Sữa tắm quả bơ California Pure Naturals Avocado Body Wash khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 6.300 Anxu, bạn cần tích 6.300 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 29
Mã giảm giá 100% Sữa tắm quả mơ California Pure Naturals Apricot Body Wash
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Sữa tắm quả mơ California Pure Naturals Apricot Body Wash khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 6.300 Anxu, bạn cần tích 6.300 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 30
Mã giảm giá 100% Sữa tắm mâm xôi đen California Pure Naturals Blackberry Body Wash
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Sữa tắm mâm xôi đen California Pure Naturals Blackberry Body Wash khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 6.300 Anxu, bạn cần tích 6.300 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 31
Mã giảm giá 100% Bột trái acai berry hữu cơ Terrasoul 113g
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Bột trái acai berry hữu cơ Terrasoul 113g khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 7.000 Anxu, bạn cần tích 7.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 32
Mã giảm 100% Bột tảo lục chlorella hữu cơ Terrasoul
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Bột tảo lục chlorella hữu cơ Terrasoul khi đặt hàng
Phần thưởng trị giá 9.700 Anxu, bạn cần tích 9.700 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 33
Mã giảm giá 100% sản phẩm Bột nước ép cỏ lúa mì Terrasoul WHEATGRASS JUICE POWDER
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Bột nước ép cỏ lúa mì hữu cơ Terrasoul WHEATGRASS JUICE POWDER khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 9.700 Anxu, bạn cần tích 9.700 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 34
Mã giảm 100% Bột nước ép cỏ lúa mạch hữu cơ Terrasoul
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Bột nước ép cỏ lúa mạch hữu cơ Terrasoul Barley grass juice powder khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 9.700 Anxu, bạn cần tích 9.700 Anxu nữa
Chưa đủ điểm
Cửa hàng quà tặng 35
Mã giảm giá 100% sản phẩm Bột mầm bông cải xanh hữu cơ Food to Live Organic Broccoli Sprout Powder 113g
Nhận mã giảm giá để đổi phần thưởng Bột mầm bông cải xanh hữu cơ Food to Live Organic Broccoli Sprout Powder 113g khi đặt hàng - giá trị cho 45 ngày
Phần thưởng trị giá 10.000 Anxu, bạn cần tích 10.000 Anxu nữa
Chưa đủ điểm