ĐƠN GIAO QUA VIETTEL POST

Sử dụng Form dưới đây nếu đơn giao qua Viettel Post

Mã phiếu gửi (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)

Captcha

 

ĐƠN GIAO QUA GIAO HÀNG TIẾT KIỆM (GHTK)

Sử dụng Form dưới đây nếu đơn giao qua GIAO HÀNG TIẾT KIỆM (GHTK)

Để theo dõi đơn hàng của bạn xin vui lòng nhập ID đơn hàng của bạn vào ô dưới đây và nhấn nút "Theo dõi". ID đơn hàng đã được gửi cho bạn qua biên lai và qua email xác nhận mà bạn nhận được.