Trà tăng cường chức năng sinh sản hữu cơ Pink Stork Fertility Tea (30 cốc)