Sữa bò hữu cơ Holle 2 dành cho trẻ 6-10 tháng, 600g