Hỗn hợp bột bông cải xanh nảy mầm & cải xoăn nảy mầm hữu cơ Sprout Living Broccoli & Kale