Viên uống hỗn hợp 60+ loại siêu thực phẩm Pure Synergy SUPERFOOD CAPSULES