Hỗn hợp bột 60+ loại siêu thực phẩm PURE SYNERGY® SUPERFOOD Powder 180g