Cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa. Bột Amla hữu cơ Organic Traditions 200g