Nước hoa hồng đỏ hữu cơ Alteya Organics dạng lỗ 500ml