Cấp nước và dưỡng ẩm da mặt hữu cơ California Pure Naturals 30ml