Xà bông sữa dê Bogue Milk Soap N° 18 BESPOKE ‘Surf Rider’