Dưỡng thể hữu cơ giúp thải độc hệ bạch huyết Snow Lotus Lymphatic Detox , 240ml