Dưỡng thể hữu cơ hương hoa cam Snow Lotus Neroli Blossom, 240ml