Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia chương trình bán sỉ,  CTV của The An Organics. Team phân phối của The An sẽ duyệt hồ sơ và thông báo kết quả tới bạn qua email trong vòng 72 giờ tới. Trong lúc đó, bạn vui lòng dành thời gian tham khảo: