Thanh collagen peptide thủy phân từ cá & chocolate hạnh nhân Sproos Chocolate Almond Collagen Bar