Tẩy da chết môi hữu cơ hương vanilla Beauty By Earth, 20g